Image Alt

Neath RFC

Llongyfarchiadau i Dyfan Ceredig ar ennill Gradd Feister ym Mhrifysgol Caerfaddon. Dymuniadau gorau oddi wrth Glwb Rygbi Castell Nedd.

Congratulations to Dyfan Ceredig on attaining a Masters Degree with merit in Finance at Bath University.

The Graduation Ceremony was held yesterday in Bath Abbey.

Best wishes from all @neathrfc

#WelshAllBlacks #NeathRFC #JoinTheBlackParade