Image Alt

Neath RFC

Llongyfarchiadau i Harriet Horgan @horganharrietΒ  ar ei swydd newydd gyda @newyddions4c @BBCWales

Pob lwc oddi wrth bawb yng Glwb Rygbi Castell Nedd.


Congratulations to Harriet Horgan with your new job with @newyddions4c @BBCWales

Good luck from all @neathrfc @neathsupporters

#WelshAllBlacks #NeathRFC #JoinTheBlackParade